Shanghai World of Packaging

Дата проведения: 25/11/2019 - 28/11/2019
Промышленности: Packing & Packaging
Местоположение: Shanghai New International Expo Centre(SNIEC)
Официальный сайт: http://www.swop-online.com/en/